Tarieven


Kennismakingsgesprek                                                                                                              
gratis

Intakegesprek volwassenen (particulier)                                                                                                    
€75,-

Zakelijk tarief
€120,-

Vervolgconsulten volwassenenen (particulier)                                                                                        
€75,-   

Zakelijk tarief
€120,-  

Omgaan met hooggevoeligheid, groepje
(7 sessies van 1 uur, exclusief werkboek)                                                                                 

€275,-      

Omgaan met hooggevoeligheid, individueel
(7 sessies van 1 uur, exclusief werkboek)

€375,-                                                                                                            

Ouderbegeleiding
€85,00                                                                                      


Krachtig sensitief, individueel
(7 sessies van 1 uur, exclusief werkboek)

€375,-                                                    

Vervolgconsulten tieners en kinderen                                                                                   
€60,-

Werkboek
€24,95

 

Vergoedingen

Via uw werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren.

Via de Arbo-dienst van uw bedrijf
Bijv. in het kader van burn-out preventie. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via uw ziektekostenverzekering
Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en worden daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt door een zorgverzekeraar vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars (bijvoorbeeld Energiek) een aparte vergoeding voor coaching. Wij adviseren u daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij uw ziektekostenverzekeraar.

Via PGB
Mensen met een Persoons Gebonden Budget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Alle bedragen zijn inclusief  21% btw. 
Gemiddeld duurt een consult voor volwassenen 90 minuten. 
Een kinderconsult en tienerconsult duurt ongeveer 60 minuten.Ik ben aangesloten bij SPHBO registeronderwijs, bij HSPBN (begeleiders Netwerk bij hooggevoeligheid), bij klachtenportaal en bij Sensikids Nederland. 


Bank nr. NL33INGB0671832581 | BTW nr. NL193175678B01 | K.v.K. nr.  62201859