HSP

Hooggevoeligheid, HSP-zijn, hoogsensitiviteit of hoe je het zelf wilt noemen,  begint bij de meeste mensen met het gevoel anders te zijn dan anderen. Waarin zij zich anders voelen kunnen ze vaak moeilijk uitleggen. Het begint meestal vanaf het eerste moment dat ze zich kunnen herinneren en ze zijn er zo mee verweven dat ze het gevoel anders te zijn dan anderen niet goed kunnen benoemen. Het is een gevoel, een ervaring een besef dat soms voor moeilijkheden en problemen kan zorgen . Het is een erfelijke eigenschap, die op dit moment voorkomt bij 15 tot 20% van de bevolking.

Hooggevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Ergens in het proces van verwerking, tussen het binnenkomen van een prikkel en het verwerken ervan door de hersenen, loopt het bij hooggevoelige mensen anders dan bij de meeste mensen. 

De kern van hoogsensitiviteit draait om veel waarnemen en zich verbinden met de waarneming in meerdere mate dan gemiddeld. Hooggevoelige mensen nemen de energie en gevoelens van andere mensen waar. Deze gevoelens kunnen zo sterk zijn dat ze als eigen  voelen. Van HSP'ers wordt weleens gezegd dat ze 'alles zien', alles horen, ruiken en voelen- ze registreren alles om zich heen. Ze zijn in feite hoogalert.

De informatieverwerking van een hooggevoelige werkt op de één of andere manier uitgebreider en nauwkeuriger dan bij een gemiddeld persoon. Hooggevoeligen hebben niet zozeer betere zintuigen maar ze verwerken hun zintuiglijke indrukken complexer.

Hooggevoelige mensen nemen allerlei subtiele nuances waar. Zij kunnen een heftige reactie vertonen in sommige situaties waar de meeste mensen niet bij stilstaan. Denk aan harde muziek, drukke menigten, sirenes, knipperde lampen, geurtjes of mensenmassa's.

Hoogsensitieve kinderen kunnen bovengenoemde prikkels proberen te vermijden en zodoende lijken ze verlegen of 'een spelbreker'. Wanneer ze overprikkeling niet kunnen voorkomen lijken ze 'snel overstuur' of 'overgevoelig'. Hierdoor kan het voorkomen dat hooggevoeligheid wordt aangezien voor ADHD, PDD-NOS terwijl dit niet zo hoeft te zijn.

Waar komt die term hooggevoeligheid ineens vandaan? Deze vraag wordt mij regelmatig gesteld. Hooggevoeligheid is zeker niet nieuw, alleen is er een aantal jaren geleden voor het eerst een woord voor bedacht. Hooggevoeligheid komt ook bij dieren voor,  zij zijn de eerste die alarm slaan bij gevaar. Bij de mensen is het in de loop der eeuwen net zo geweest. Naast een veldheer of koning stond vaak een adviseur met bijzondere talenten. Deze persoon was bijvoorbeeld in staat om de strategieën van de tegenpartij te doorzien of voelde scherper aan wanneer iemand minder goede bedoelingen had. Hooggevoelige mensen waren vaak ook de vrouwen of mannen die veel verstand hadden van kruiden of andere geneeswijzen.


Er zijn drie testen beschikbaar.Een korte zelftest en een uitgebreide zelftest. Tevens vind je een korte test voor je kind. Aan de hand van deze testen krijg je een goede indruk van jouw mate van hooggevoeligheid of dat van je kind.