Privacyverklaring

Privacyverklaring Els van der Mooren- Zandstra

Laatst bijgewerkt: oktober 2021

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Hieronder leg ik uit dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg, bij mij in veilige handen zijn.
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Els van der Mooren-Zandstra. De eigenaresse van praktijk Els Zandstra, gevestigd in Ermelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62201859.

Contactformulier
Via het contactformulier kun je mij diverse vragen stellen. Om je zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven gebruik ik je mailadres en/ of je telefoonnummer. Ik bewaar deze informatie tot ik zeker weet dat je tevreden bent met mijn reactie.

Andere partijen
Ik geef persoonsgegevens niet zonder jouw goedkeuring aan andere bedrijven of instanties.

Cookies
Mijn website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje tekst dat naar je browser wordt gestuurd wanneer je deze website bezoekt. Deze cookie helpt de website informatie over jouw bezoek te onthouden, dit is anoniem.

Beveiliging
Jouw gegevens bewaar ik volgens de regels van de wet. Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Ik ben me ervan bewust dat wanneer er inhoudelijke wijzigingen zijn wat betreft mijn werkzaamheden en/ of website die van invloed zijn op de privacy, ik de verklaring aanpas. Let dus altijd op de datum hierboven voor de laatste versie.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou heb, kun je altijd contact met mij opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Cliƫnten krijgen bij het intakegesprek de informatie betreffende de persoonsgegevens die ik bewaar overhandigd.

Je hebt de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe.
Inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb.
Het laten corrigeren van fouten.
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
Intrekken van toestemming.
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Klachtenprocedure
1. Wanneer je vindt dat je niet op de juiste manier bent geholpen, dan hoor ik dat graag. Samen kijken we dan naar een oplossing. Mochten we hier samen niet uitkomen dan kun je je wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Je kunt je in dit geval wenden tot de LVPW.
2. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk persoon. De toegang is laagdrempelig en gratis toegankelijk. Hij/zij kiest geen partij en is niet verbonden aan de LVPW. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken in gezamelijk overleg op te lossen. 
3. Als registertherapeut van de LVPW val ik onder het tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij de Geschillencomissie  van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).


Contactgegevens
Els van der Mooren- Zandstra
Hamburgerweg 29
3851 EG Ermelo
Tel: 06-51432256