In samenwerking met CVSW en praktijk EigenWijze worden verschillende opleidingen aangeboden


Opleiding Systemisch Begeleider 


8-daagse opleiding 
4 blokken van 2 dagen 
14/15 maart, 4/5 april, 23/24 mei, 13 juni en 4 juli

https://www.cvsw.nl/aanbod/opleiding-systemisch-begeleider

 Voor wie

Professionals in de hulpverlening (bijv. jeugd- en gehandicaptenzorg, gedragswetenschappers, groepsleiders, gezinshuisouders, pleegouders, coaches, leerkrachten, therapeuten). 
Twijfel je of deze opleiding passend is voor jou of heb je nog vragen? Neem gerust contact op!

Wat leer je

In deze opleiding wordt de systemisch-fenomenologische ziens- en werkwijze gecombineerd met lichaams- (trauma)sensitief werken, waarbij de nadruk ligt op het ervarend leren en het doen van oefeningen. Het geleerde kan direct in het dagelijks leven en werken worden geïntegreerd. De opleiding is interactief met veel ruimte en aandacht voor de inbreng van de deelnemers. 

Van deelnemers wordt verwacht dat zij reeds over enige kennis beschikken tav het systemisch werk. En dat ze zich (naast de in de opleiding aangeboden theorie) verdiepen in de theoretische achtergrond van het systemisch werk en traumawerk. 
Tussen de lesdagen in zijn er intervisiebijeenkomsten waar je het geleerde met elkaar verdiept.

De eindtoets bestaat uit een reflectieverslag van een opstelling.


Onderwerpen

Basishouding

 • Een oordeelvrije houding
 • Presentie-werken vanuit het 'er Zijn'
 • Werken vanuit het 'niet weten'

Systemisch-fenomenologisch werk

 • Ordeningsprincipes
 • Een beeld maken van de eigen familie; intergenerationeel perspectief
 • Overgenomen waarden en normen, overgenomen gevoelens, eigen thema's
 • Dynamieken; uitsluiting, triangulatie, parentificatie, navolging
 • Drie dragende verbindingen: in welke systeemlaag is een interventie nodig om het hulpverleningsproces positief te beïnvloeden.
 • Het interview
 • Systemisch-fenomenologisch waarnemen
 • Werken met circulaire vragen; systeemvragen, schaalvragen, oplossingsgerichte vragen
 • Systemisch verbindende taal en gebruik van rituelen

Lichaams(trauma)-sensitief werken

 • Werken vanuit de vertraging
 • Werken met stilte
 • Basale kennis over de werking van het autonome zenuwstelsel
 • Regulatie en co-regulatie; containment
 • Lichamelijke waarnemingen tijdens opstellingen
 • Werken met hulpbronnen
 • Hechting en systeemtrauma

Tafelopstellingen

 • Werken vanuit het 'niet weten'
 • Lezen van het beeld aan de hand van de ordeningsprincipes
 • Werken mèt en zonder interventie
 • Vragen stellen
 • Werkhypotheses maken
 • Overdracht en tegenoverdracht

Middelen

 • Power Point
 • Ciculaire vragen
 • Oefeningen
 • Casuïstiek
 • Huiswerkopdrachten
 • Verslaglegging
 • Intervisiegroepen
 • Google Classroom (alle theoretische informatie, de huiswerkopdrachten en het trainingsmateriaal wordt beschikbaar gesteld via dit platform).

De deelnemer

 • Heeft ervaren hoe het is om vanuit de basishouding te werken en kan dit toepassen.
 • Kent de ordeningsprincipes en kan deze toepassen.
 • Heeft inzicht verkregen in de diepere patronen die er tussen systemen werkzaam zijn.
 • Kan een tafelopstelling begeleiden en heeft hierdoor een krachtig middel in handen voor het begeleiden en coachen van cliënten en voor verdieping in zijn werk.
 • Heeft een ruimere blik verworven waardoor er meer handelingsalternatieven mogelijk zijn.
 • Heeft vaardigheden verworven in het werken met een innerlijk beeld (tafelopstelling) waardoor er meer inzicht wordt verkregen in de systeemdynamieken.
 • Is in staat om een opstellingsbeeld te analyseren en op basis daarvan werkhypotheses te formuleren.
 • Is bewust bekwaam en handelingsbekwaam geworden in het systemisch, werken, denken en doen.


Tijd:                                         09:30-17:00
Locatie:                                   Gemeentecentrum Leusden.
Max. aantal deelnemers:        12
Prijs:                                       €1795,- inclusief koffie, thee en lunch
SKJ:                                        De opleiding is door het SKJ geaccrediteerd met 71,5 punten
Studie investering:                  +/- 4 uur per week
BTW:                                      Het Centrum Voor Systemisch Werk is voor haar opleidingen en
                                               trainingen door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepso
nderwijs) geaccrediteerd.
Trainers                                  Els Zandstra en Brenda Schut-van Alst


Incompany

Deze training wordt ook in-company gegeven aan teams of afdelingen.
Interesse?

https://www.cvsw.nl/aanbod/opleiding-systemisch-begeleider

Mail: iris@cvsw.nl of bel 06-20084387