Tafelopstelling

Inhoud
Onbewuste binding van iemand aan zijn familiesysteem en de doorgegeven patronen geven een afdruk in het lichaam. Hierdoor kunnen stagnaties ontstaan. Aan het lichaam is dus niet alleen af te lezen hoe iemand in de wereld staat en hoe hij zijn ervaringen verwerkt heeft, maar het is ook een afdruk van zijn familiegeschiedenis. 

'Als ieder lid van de familie erkend wordt, de plek heeft die hij hoort te hebben en de liefdesenergie in dit systeem vrij kan stromen, is er rust, orde en een gevoel van thuiskomen bij alle leden van de familie'.  B. Hellinger

Er kunnen vele verstoringen binnen een (familie)systeem zijn. Dit kan door recente gebeurtenissen zijn, maar de oorzaak van onbalans kan ook in het verre verleden liggen, zelfs in vorige generaties. Er kunnen bij één of meer leden van het systeem symptomen optreden. In de meeste gevallen hebben de symptoomdragers geen idee waar het vandaan komt.

Werkwijze
Met behulp van een tafelopstelling komt het geheel in beeld. We zoomen als het ware uit en kunnen op die manier van een afstand kijken. Er is nu meer zichtbaar dan wat er aan de oppervlakte wordt waargenomen. Lichamelijk kan de verbinding tussen het hoofd (het centrum van denken), het hart (centrum van voelen) en de buik (het centrum van bewegen en handelen) worden gelegd. Deze verbinding geeft mogelijkheid voor een diep inzicht, welke noodzakelijk is voor een daadwerkelijke verandering. 

Mogelijkheden
Met een opstelling kun je onderzoeken wat de oorzaak is van een symptoom en zo inzicht krijgen in wat je eraan kan doen. Het voor je ogen zien ontvouwen van een opstelling geeft krachtige beelden en herinneringen, die vaak lang blijven hangen en doorwerken bij de inbrenger.